Komanda

dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja, skyriaus vadovė

MOKSLINIAI INTERESAI:
– etniškumas, socialinė įtrauktis ir lygios galimybės;
– etninio, etno-konfesinio identiteto tyrimai;
– etninių mažumų pilietinis dalyvavimas ir nevyriausybinės organizacijos;
– etninio nepakantumo raiška ir etninių grupių reprezentacija spaudoje.

ORCID
Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: mofrejute@gmail.com


dr. Andrius Marcinkevičius
vyriausiasis mokslo darbuotojas 

MOKSLINIAI INTERESAI:
– etninio identiteto tyrimai;
– etninių mažumų socialinė įtrauktis;
– etninių mažumų istorija viešajame diskurse
– tarpkultūrinis dialogas.

ORCID
Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: andrius@ces.lt


dr. Kristina Šliavaitė
vyresnioji  mokslo darbuotoja 

MOKSLINIAI INTERESAI:
– socio-kultūriniai identitetai;
– etniškumas ir socialinė įtrauktis bei lygios galimybės;
– švietimas ir lygios galimybės;
– švietimo antropologija.

ORCID

KONTAKTAI:
El. paštas: kristina@ces.lt


dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič
mokslo darbuotoja 

MOKSLINIAI INTERESAI:
– lyčių ir lygybės politikos kritinė analizė;
– socialinės ir politinės sąveikos tarp nelygybių;
– smurtas lyties pagrindu;
– migracijos tyrimai.

ORCID

KONTAKTAI:
El. paštas: ces@ces.lt


Dr. Karolis Dambrauskas
jaunesysis mokslo darbuotojas 

MOKSLINIAI INTERESAI:
– nacionalizmai;
– tautinių mažumų politika;
– tautinės mažumos;
– posocializmo antropologija;
– valdysenos studijos;
– žemės grąžinimas.

ORCID

KONTAKTAI:
El. paštas: dambrauskas@ces.lt


Agnieška Avin
jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė 

MOKSLINIAI INTERESAI:
– socialinė nelygybė ir atskirtis; 
– tautinių mažumų politika; 
– romų bendruomenė; 
– migracija ir (ne)mobilumas;
– vaikystės antropologija.
 

ORCID

KONTAKTAI:
El. paštas: agneska.avin@gmail.com


Janina Koliato
specialistė

KONTAKTAI:
El. paštas: janina@ces.lt


kornelija čepytė
doktorantė 

MOKSLINIAI INTERESAI:
– švietimas ir lygios galimybės; 
– švietimo ir politikos antropologija; 
– socialinė nelygybė ir atskirtis,;
– NVO ir viešoji politika; 
– maisto antropologija.
 

ORCID

KONTAKTAI:
El. paštas: kornelija.cepyte@lcss.lt


natalia polisHchuk
doktorantė 

MOKSLINIAI INTERESAI:
– transgeneracinės traumos; 
– išvietinimas;
– emocijų sociologija; 
– atminties tyrimai;
– hibridinės tapatybės.
 

KONTAKTAI:
El. paštas: natalia.polishchuk@lcss.lt


DR. vidmantas vyšniauskas
podoktorantūros stažuoTOJAS

MOKSLINIAI INTERESAI:
– regioniškumas;
– etniškumas;
– nacionalizmas;
– lietuvių-lenkų santykiai XX-XXI a. 
 

ORCID

KONTAKTAI:
El. paštas: vysniauskasvi@gmail.com