Apie mus

Etninių tyrimų skyrius (ETS) yra Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto (LSMC SI) padalinys.

Etninių tyrimų skyriaus veiklos ištakos siekia 2002 m., kuomet tuometiniame Socialinių tyrimų institute buvo įkurtas Etnosociologijos skyrius. Jo įkūrėja ir ilgametė vadovė – Lietuvos sociologė Natalija Kasatkina. 2003 m. skyrius pervadintas Etninių tyrimų skyriumi, 2005 m. – Etninių tyrimų centru. Nuo 2010 m. liepos mėn. – Etninių tyrimų institutu. 2021 m. įvykus socialinių mokslų institutų reorganizacijai, Lietuvos socialinių tyrimų centras tapo Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos Institutu, o Etninių tyrimų institutas pervadintas į Etninių tyrimų skyrių ir veikia kaip LSMC SI padalinys, kurio pagrindinė veiklos kryptis – etnosocialinių procesų tyrimai.

Etninių tyrimų skyrius ir jo mokslininkai atlieka socialinius tyrimus, stebi ir analizuoja etninių mažumų, migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių padėtį, renka ir analizuoja duomenis iš valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų šaltinių apie integracijos prielaidas ir problemas užimtumo (darbo santykių), švietimo, teisės aktų, būsto, socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros bei rasistinio smurto ir nusikaltimų srityse, rengia specializuotas studijas atskirų grupių diskriminacijos klausimais. Etninių tyrimų skyriuje (ETS) dirba 7 mokslo darbuotojai. 2003–2015 m. buvo leidžiamas mokslo žurnalas ,,Etniškumo studijos”.

Su išleistais Etniškumo studijų numeriais galite susipažinti čia

Etninių tyrimų skyriuje parengtos ir apgintos daktaro disertacijos:

Karolis Dambrauskas (2022) ”Mapping Ethnicity-Property Nexus: Framing and Negotiating Ethnicity in the Process of Land Restitution in South-Eastern Lithuania“ (liet. „Etniškumo dimensija privačios nuosavybės atstatymo procese: svarstant etniškumo sampratas ir reikšmę žemės restitucijos eigoje pietryčių Lietuvoje“)  (socialiniai mokslai, sociologija – 05S). Disertacijos darbo vadovė dr. Kristina Šliavaitė.

Giedrė Blažytė (2017) „Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese”(socialiniai mokslai, sociologija – 05S). Disertacijos darbo vadovas dr.  Andrius Marcinkevičius.

Vita Petrušauskaitė (2014) „Ankstyvas romų vaikų pasitraukimas iš švietimo sistemos Vilniaus mieste: švietimo lauko analizė“ (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S). Disertacijos darbo vadovas prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis.

Karolis Žibas (2012) „Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje: imigracijos kilmė, tęstinumas ir migracijos tinklo formavimasis” (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S). Disertacijos darbo vadovas prof. habil. dr.  Arvydas Virgilijus Matulionis.

Monika Frėjutė-Rakauskienė (2009)  „Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos spaudoje ES prevencinės politikos aspektu”  (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S). Disertacijos darbo vadovai doc. dr. Natalija Kasatkina ir prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis.

Tadas Leončikas (2006) „Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas” (socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).  Disertacijos darbo vadovė doc. dr. Natalija Kasatkina.

Vida Beresnevičiūtė (2005) „Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos  šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje”(socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).  
Disertacijos darbo vadovė doc. dr. Natalija Kasatkina.

Accessibility Toolbar