Visuomenės nuostatos

Visuomenės nuostatų apklausos 

Tiriant visuomenės nuostatas galima identifikuoti artumo ir susvetimėjimo tarp įvairių grupių santykį arba socialinę distanciją. Nuo 2005 metų Etninių tyrimų skyrius kasmet atlieka reprezentatyvias visuomenės nuostatų apklausas, kurių tikslas ištirti gyventojų nuomonę apie Lietuvoje gyvenančias įvairias žmonių grupes (pavyzdžiui, romus, žydus, musulmonus, pabėgėlius, kitas).

Socialinė distancija parodo individo ar socialinių grupių artumo arba susvetimėjimo visuomenėje laipsnį ir yra matuojama JAV sociologo E.S. Bogarduso skale, panaudota dar 1925 m. tiriant, kiek apklausos dalyviui įvairios grupės (pvz. rasinės, etninės) ir jų atstovai yra priimtini, kaip šalies gyventojai, piliečiai, kaimynai, bendradarbiai, nuomininkai, draugai, šeimos nariai, sutuoktiniai, partneriai.

2023 m.

Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2023 m. rugsėjo 16-27 d. duomenys

2022 m.

Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2022 m. rugsėjo 16-27 d. duomenys

2021 m.

Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: rugsėjo 17 d. – spalio 3 d. duomenys

2020 m.

Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2020 m. spalio 13 – 23 d. duomenys

2019 m.

Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2019 m. kovo 25 – balandžio 10 d. duomenys

2016 m. ir 2017 m.

2015 m.

Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2015 m. lapkričio 19–29 d. apklausos duomenys ir požiūrio į pabėgėlius duomenys.

2014 m.

Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai:  apklausos duomenys ir požiūrio į migrantus duomenys.

2013 m.

Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2013 m. rugsėjo–spalio mėn. apklausos duomenys ir požiūrio  į darbo migrantus duomenys.

2012 m.

Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai: 2012 m. kovo 26–balandžio 3 d. apklausos duomenys.

2011 m.

Visuomenės nuostatų apklausų duomenys: 2011 spalio 20–30 d. apklausos duomenys.

2010 m.

Visuomenės nuostatų apklausų duomenys: 2010 m. liepos 15 – rugpjūčio 2 d. visuomenės nuomonės ir požiūrio į imigrantus apklausų rezultatai.

2008 m.

Visuomenės nuomonės apklausų duomenys:  2008 m. vasario 29 – kovo 13d. visuomenės nuomonės  ir  požiūrio į darbo migrantus apklausų rezultatai.

2007 m.

Visuomenės nuomonės apklausos 2007 m. vasario 14 – 21 d. rezultatai ir pranešimas skirtas Tarptautinei rasinės diskriminacijos panaikinimo dienai.

2006 m.

Visuomenės nuomonės apklausos 2006 m. vasario 14 – 21 d. rezultatai ir pranešimas skirtas Tarptautinei rasinės diskriminacijos panaikinimo dienai.

2005 m.

Gyventojų nuomonė apie Lietuvoje gyvenančių įvairių žmonių grupių (pvz., romų (čigonų), žydų, musulmonų) situaciją Lietuvoje: visuomenės nuomonės apklausos 2005 m. gegužės 5-8 d. pranešimas.